Лектори

lector

Теодора Лазарова

Теодора Лазарова е преподавател в дисциплината "Управление на човешките ресурси"

Прочети ощеСкрий допълнителната информация

Теодора Лазарова е преподавател във ВУЗФ, УНСС, University of Shefield и НБУ. Завършва докторантура в Институт по психология, БАН. Притежава над 10 години опит в корпоративна среда, както и над 7 години в академична среда. Тя е академичен консултант за Blackboard, както и активен участник в множество социални проекти като ментор. Специализира в областа на Управлението на човешките ресурси, лидерство и мениджмънт и бизнес психология. Основният фокус на изследванията й са иновативното лидерство и управление на човешките ресурси. Част от HR екипа на NaXex.

lector

Александър Златанчев

Александър Златанчев е преподавател в дисциплината "Инфомационна сигурност"

Прочети ощеСкрий допълнителната информация

Александър Златанчев има над 8 години професионален опит с сферата на информационната и корпоративна сигурност. Кариерното му развитие в сферата на сигурността започва в “Hewlett-Packard Enterprise Services”, където достига до позицията на ръководител по сигурността на центровете за данни на компанията за региона на Германия. След това е бил ръководител на структурата за сигурност на “ProCredit Bank“ в България. От над 2 години заема позицията “Chief Information Security Officer“ в “Naxex Technological Development“. Експертният му опит включва области като: управление на информационната и корпоративна сигурност, управление на риска, фирмено разузнаване, стандарти по информационна сигурност и др. Александър има професионални сертификати като Certified Information Systems Security Professional (CISSP), CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) и CompTIA Security +.

lector

Добромир Стоев

Добромир Стоев e преподавател в дисциплината"Управление на инфраструктурата"

Прочети ощеСкрий допълнителната информация

Добромир Стоев има повече от 10 години опит в изграждането и поддържането на корпоративни инфраструктури, свързани с масиви за съхранение на данни, тяхното подсигуряване и надеждност. Добромир е участвал в изграждането на информационни центрове, свързаност и телефония. Опитът му със сървъри и виртуализация е свързан с оразмеряване, дизайн и оптимизация. В момента Добромир Стоев е част от екипа на NaXex, като мениджър на дирекция "ИТ и инфраструктура.

lector

Зорница Николова

Зорница Николова е преподавател в дисциплината "Управление на продукти и изисквания"

Прочети ощеСкрий допълнителната информация

Зорница Николова е съосновател и управляващ партньор на Leanify – компания, фокусирана върху имплементацията на Lean и Agile подходи в управлението на проекти, продукти и хора. Зорница има солиден опит в производството на софтуерни продукти, както в големи организации, така и в стартиращи компании. В момента се занимава с обучения и коучинг на компании и отделни ключови хора при прилагането на agile при създаване на продукти. В допълнение на консултантската си практика, Зорница работи със стартъпи като съосновател и ментор. Преди работата си като обучител и коуч, тя е работила в SAP като мениджър на екип, а преди това – като продуктов мениджър. Зорница е магистър по международни отношения, завършила е EMBA програма към Cotrugli Business School, и е сертифициран Scrum ProductOwner, акредитиран коуч към Международната коучинг федерация (ICF) и член на Международната асоциация по управление на софтуерни продукти (ISPMA).

lector

Борислава Георгиева

Борислава Георгиева е гост-лектор в дисциплината "Управление на човешките ресурси"

Прочети ощеСкрий допълнителната информация

Борислава Георгиева e мениджър "Човешки ресурси" в софтуерната компания за финансовата и инвестиционната индустрия NaXex Technological Development. Тя ръководи екип от HR професионалисти и отговаря за внедряването на иновативни стратегии за привличане, задържане и развитие на IT таланти. Има над 10-годишен опит в сферата на управлението и развитието на фирмен персонал и организационна култура. Заемала е ръководни позиции, свързани с управлението и привличането на таланти в други големи ИТ компании. Има магистърска степен по бизнес администрация. Участвала е като лектор, гост говорител и автор на статии, свързани с човешките ресурси.

lector

Ивайло Георгиев

Ивайло Георгиев в преподавател в дисциплината "Управление на процеси и проекти"

Прочети ощеСкрий допълнителната информация

Ивайло Георгиев има повече от 15 години опит в практическото прилагане на инициативи за подобряване на процесите и управление на проекти. Като програмен мениджър на Европейския Софтуерен Институт Център Източна Европа Ивайло е планирал и управлявал инициативи за подобряване и сертифициране на повече от 40 организации в Източна Европа и САЩ В много случаи Ивайло директно се е ангажирал с консултации, коучинг и одити, свързани с подобряването на процесите (Capability Maturity Model Integration CMMI, SCRUM , Lean-Kanban) и бизнес мениджмънта (IT Mark, Balanced Scorecard, Информационна сигурност и стратегическо управление). Ивайло е провел обучения на повече от 600 мениджъри и професионалисти от над 250 компании в Източна Европа и преподава като извънщатен лектор във водещи университети в България.

lector

Ивайло Михайлов

Ивайло Михайлов е преподавател в дисциплината "Управление и разработка на софтуер"

Прочети ощеСкрий допълнителната информация

Ивайло Михайлов има над 10 години опит като софтуерен разработчик на средни и големи по размер системи и приложения. Кариерата му започва през 2007 във водеща френска компания в областта на сигурния пренос на данни и продължава в Naxex Technological Development, където ръководи няколко екипа разработващи система за Forex търговия. От 2015 е част от преподавателския състав на Технологично училище – Електронни системи към ТУ – София, където е завършил и самият той. Ивайло завършва бакалавърска степен по Информационни системи в Софийски университет – „Св. Климент Охридски“.

lector

Георги Гергинов

Георги Гергинов е гост-лектор в магистърската програма "Мениджмънт на процеси, проекти и човешки ресурси в ИТ индустрията"

Прочети ощеСкрий допълнителната информация

Георги Гергинов е изпълнителен директор на NaXex Technological Development. Г-н Гергинов е един от изявените мениджъри и професионалисти в софтуерния сектор в България, с дългогодишен опит в управлението на софтуерни проекти, процеси и организации. Като изпълнителен директор в NaXex Technological Development, г-н Гергинов отговаря за стратегическото и оперативно управление на компанията, чиято развойна дейност и иновации при технологичните решения за финансовата и инвестиционна индустрия, осигуряват забележителното развитие на международната финансовата група Invesus. Г-н Гергинов започва кариерата си като софтуерен инженер и през 2003 г. започва работа в SAP Labs България. В германския софтуерен гигант, г-н Гергинов бързо преминава през управленската стълбица като се издига до ръководител на ключова част от облачната платформа на SAP. Г-н Гергинов активно работи за устойчивото развитие на една от важните за България индустрии и от 2015 г. е председател на борда на директорите на Innovations in Software Technologies Association (ISTA). Георги Гергинов има магистърска степен по компютърни технологии от Технически Университет София и множество специализации по мениджмънт и софтуерно инженерство.

lector

Юлия Добрева

Юлия Добрева е преподавател в дисциплината "Потребителско поведение"

Прочети ощеСкрий допълнителната информация

Доц. д-р Юлия Добрева е преподавател във ВУЗФ, както и лектор на базираната в София програма на CITY College, международен факултет на Университета в Шефилд. Преподава бакалавърски курс по бизнес икономика, основи на счетоводството и устойчиво развитие и бакалавърски и магистърски курсове по световната икономика и устойчиво развитие. Освен академичната си работа, д-р Добрева работи като финансов анализатор в Централна кооперативна банка, PLC – HQ, София. Д-р Добрева има редица публикации в международни списания по въпроси, свързани с публичните финанси, околната среда и устойчивото развитие. Докторската й степен е защитена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

lector

Станислав Димитров

Станислав Димитров е преподавател в дисциплината "Финансов мениджмънт"

Прочети ощеСкрий допълнителната информация

Доц. д-р Станислав Димитров е преподавател по учебните дисциплини: Корпоративни финанси, Социално осигуряване и Осигурителни продукти и осигурителен пазар. Има над 15 години трудов стаж в областта на финансите. Над 10 години заема мениджърски позиции в компании от сферата на допълнителното пенсионно осигуряване, общото застраховане и животозастраховането. Бивш член е на Управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Повече от четири години е бил главен изпълнителен директор на едно от пенсионноосигурителните дружества в България.

lector

Красимир Тодоров

Красимир Тодоров е преподавател в дисциплината "Стратегически мениджмънт"

Прочети ощеСкрий допълнителната информация

Красимир Тодоров притежава професионална степен по Управление на бизнес администрация – Executive MBA, в областта на Стратегическото управление от Изпълнителната Академия на Виенския Университет по Икономика и Бизнес, Австрия. Като международна програма, той е завършил специализация по Сливания и Придобивания – M&A, във Висшето училище по мениджмънт Carlson, Университета на Минесота, САЩ. В допълнение, Красимир Тодоров притежава докторска степен по Управленско счетоводство от Университета за национално и световно стопанство. В момента е преподавател по Стратегическа и корпоративна динамика и Бизнес моделиране във Висшето училище по застраховане и финанси. В практически план, в продължение на 12 години той е заемал последователно висши управленски позиции – Финансов Директор, Директор Продажби и Развитие на Дилърската Мрежа, Управител в две български фирми от структурата на Инчкейп, Лондон – Тойота Балканс и ТМ Ауто – официален дистрибутор и дилър на Тойота и Лексус. Участвал е в редица международни инвестиционни проекти в Русия, Грузия, Азърбайджан, Румъния, Македония и Полша.

lector

Радостин Вазов

Радостин Вазов е преподавател в дисциплината "Предприемачество и иновации"

Прочети ощеСкрий допълнителната информация

Гл. ас. д-р Радостин Вазов е изпълнителен директор на Висше училище по застраховане и финанси. Той е преподавател по учебните дисциплини Основи на финансите и Публични финанси и член на Центъра за научни изследвания във ВУЗФ. Експерт е по финансови анализи към Министерство на труда и социалната политика и е учредител на „Фондация за качествен мениджмънт".

lector

Росен Попов

Росен Попов е в Quality Assurance сферата от над 12 години.

Прочети ощеСкрий допълнителната информация

Росен Попов е в Quality Assurance сферата от над 12 години. Работил е в множество международни проекти на водещи лидери в индустрията. Има дългогодишен опит в автоматизираното тестване, участвал е в изграждането на цялостни архитектурни решения за автоматизирано тестване. От повече от 7 години е на мениджърска позиция, като е бил отговорен както за качеството на продуктите и процесите, така и за техническото развитие и персонално израстване на екип от повече от 30 инженери по качеството. Понастоящем съчетава позициите мениджър “Качество” и мениджър “Управление на IT проекти” във fintech компанията Trading 212. Завършил е бакалавърска степен по ”Приложна математика” и магистърска степен по “Управление на информационните ресурси” в СУ "Св. Климент Охридски"